Patwar/VDO/DEO

Patwar

Abhisek Yadav

Avinash Meena

Girdhariram BatsherJagdish

Jeetesh Kumar Meena

Khushboo

ManishOm Prakash

Pura Ram

Ravina

Prashant Choudhary 
 

VDO

Niranjan Gurjar

Rajendra Mina 

Bharat-KumarHarshit-Damor

Jawhanaram

Vagh-singh

Shiv Kumar BeniwaPankaj Raj

Kaushal Aswal

L.L. Meena

Pakhandi 
 

DEO

Jitendra Chaudhary