Armed Force

Major

V.P. Singh

 

  
   

Army

Dharamvir

Durgesh

Raja Ram 
 

Air Force

Hajari

Mahesh

Sandeep 
 

Navy

Dilraj

 

  
   

CISF

Neeraj

Tarachand

  
  

BSF

Kamlesh

Manohar

  
  

CRPF

Laxman

 

  
   

ITBF

Sardar

Sitaram

  
  

RPF

Hemraj Yogi

Hemraj Yogi